Utworzono: 17 sierpnia 2018

Przedmiotem szacowania są usługi eksperckie, których celem jest zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie prac podejmowanych przez Radę Programową ds. Kompetencji. Głównym zadaniem wykonawcy będzie dostarczanie analiz, wydawanie rekomendacji w obszarach rynku pracy i szeroko pojętej edukacji i prezentowanie swojego stanowiska na spotkaniach.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zorganizowanie i przeprowadzeniu audytu użyteczności i dostępności oraz audytu SEO Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 14 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie sektora usług rozwojowych”

Zakres zadań dostępny jest w załączniku nr 1, natomiast formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 2.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 22.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Badanie SUR”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.

Utworzono: 14 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Organizacja spotkań dla użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępne są w załączniku.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 22.08.2018 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Spotkania BUR”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: szymon_kurek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 i budżetu państwa.

Utworzono: 13 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Kampania informacyjno-promocyjna Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie satysfakcji użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

więcej

Utworzono: 10 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Badanie rozpoznawalności Bazy Usług Rozwojowych”

więcej