Utworzono: 20 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie usługi w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do platformy LMS (Learning Management System – system zarządzania nauką) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni wraz z usługami towarzyszącymi  - na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI), zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 13 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza udzielić zamówienia na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji merytorycznej, edytorskiej oraz graficznej trzech rodzajów publikacji upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez PARP.

więcej

Utworzono: 9 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę  „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”.  

Prosimy o wysłanie wyceny na adres e-mail: adrianna_beredzińska@parp.gov.pl do 17 lipca 2018 r. do godz. 14:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

Utworzono: 6 lipca 2018

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie techniczne, produkcję oraz dostawę materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia (w załączeniu lista materiałów promocyjnych).

więcej

Utworzono: 4 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na przygotowaniu opinii eksperckich na temat uprawnień dla podmiotów wpisywanych do Bazy Usług Rozwojowych na mocy przepisów prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

więcej

Utworzono: 4 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 28 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę  „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP oraz przeprowadzenia rekrutacji”.  Wycenę proszę przesłać na email: adrianna_beredzińska@parp.gov.pl w terminie do dnia: 5 lipca 2018 r. na poniższym formularzu stanowiącym załącznik numer 1.

 Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.