Utworzono: 22 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę przygotowania scenariusza ekspozycji w Pawilonie Polskim na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę wytworzenia aplikacji mobilnej dedykowanej udziałowi Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie opartej o systemy iOS, Android oraz Windows Phone na urządzenia mobilne typu smartphone oraz tablet. Aplikacja wykorzystywana będzie w głównej mierze na terenie Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. Jej głównymi odbiorcami będą osoby włosko- i anglojęzyczne zwiedzające wystawę, w tym w szczególności Pawilon Polski.

więcej

Utworzono: 4 lipca 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę zaprojektowania 8 wariantów strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie oraz uszycie 4 wybranych prototypów strojów.

więcej

Utworzono: 8 maja 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu projektowania i budowy systemów informatycznych bazodanowych, o dokonanie szacunkowej wyceny wykonania systemu informatycznego będącego również portalem internetowym zawierającym bazę danych instytucji szkoleniowych i ich oferty.

więcej

Utworzono: 4 marca 2014

W związku z przygotowywaniem się do organizacji w Warszawie 1-dniowej konferencji podsumowującej realizację ww. projektu, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza analizę cen rynkowych tej usługi. Korzystając z Państwa doświadczenia, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztu realizacji wymienionego poniżej zadania:

więcej

Utworzono: 21 lutego 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na realizację usługi PR w ramach projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania”

więcej