Utworzono: 2 października 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zakup losowo dobranej próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji”

Zakres zadań oraz formularz kalkulacji kosztów dostępny jest w załączniku nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 5.10.2018 r. do godz. 13:00 na adres e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl oraz monika_sybicka@parp.gov.pl.l, wpisując w temacie wiadomości: „Zakup operatu”

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wioletta Skrzypczyńska

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP

e-mail: wioletta_skrzypczynska@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 21 września 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”.

więcej

Utworzono: 18 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację zamówienia polegającego na ocenie materiałów szkoleniowych z obszaru zagranicznych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres został opisany w załączonym pliku.

Szacunek według wskazanego wzoru, prosimy wysłać na adresy e-mail: anna_dziolak@parp.gov.pl w terminie do dnia 27.09.2018r., wpisując w temacie wiadomości: „Usługa oceny materiałów szkoleniowych z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych – wycena”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 30 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju” realizowanego w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie responsywnych szkoleń e-learningowych dostosowanych do wymogów WCAG 2.0.” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia:

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Przeprowadzenia oceny eksperckiej:

więcej

Utworzono: 29 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

więcej