Utworzono: 23 grudnia 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę organizacji pięciu spotkań regionalnych „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

więcej

Utworzono: 3 grudnia 2014

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty cenowej zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na:

badaniu popytu (przedsiębiorcy) i podaży (szkoły ponadgimnazjalne i/lub wyższe) na kompetencje we wskazanej przez PARP branży, realizacja badań ilościowych i jakościowych, opracowanie raportu z badań wraz z rekomendacjami.

więcej

Utworzono: 28 listopada 2014

W związku z tym, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację przedsięwzięcia, którego celem będzie wybór Operatora odpowiedzialnego za „Zarządzanie portalem szkoleń  e-learningowych Akademia PARP” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, postanowiliśmy zbadać wstępne zainteresowanie projektem wśród potencjalnych Partnerów Prywatnych oraz poznać ich stanowisko w kwestiach kluczowych dla powodzenia naszego projektu. W tym celu przedstawiamy memorandum informacyjne zawierające główne informacje o planowanym przedsięwzięciu, wraz z pytaniami dla potencjalnych Operatorów.

więcej

Utworzono: 27 listopada 2014

W celu oszacowania wartości zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zakupu wystąpienia na konferencji oraz innych świadczeń związanych ze statusem partnera w ramach projektu systemowego PARP „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Utworzono: 28 października 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę organizacji panelu edukacyjnego nt. światowych rozwiązań na rzecz wsparcia  miejskich i regionalnych ekosystemów startupowych wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych.

Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 4 listopada 2014 r. o godzinie 12:00

więcej

Utworzono: 28 października 2014

W celu oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny przygotowania materiałów prasowych w ramach projektu systemowego PARP „Instrument Szybkiego Reagowania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Utworzono: 26 września 2014

Przedmiotem szacowania jest „Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji podsumowującej perspektywę finansową w latach 2007-2013 w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Kapitał Ludzki (PO KL)”, zwanej dalej Konferencją, która jest planowana 13 listopada 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

więcej