Utworzono: 9 lutego 2015

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w Forum dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

więcej

Utworzono: 5 lutego 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę opracowania projektów graficznych, skład, produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015.

więcej

Utworzono: 23 stycznia 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu sprawdzenia zgodności wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych ze stanem faktycznym w siedzibie Podmiotu wobec Podmiotów świadczących usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i ich pracowników, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

więcej

Utworzono: 21 stycznia 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

więcej

Utworzono: 21 stycznia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia polegającego na opracowaniu projektów graficznych, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2015

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę zaprojektowania 8 wariantów strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie oraz uszycie 4 wybranych prototypów strojów.

więcej

Utworzono: 8 stycznia 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty cenowej zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na:

Realizacji etapu 1 i 3 badania popytu (przedsiębiorcy) i podaży (szkoły ponadgimnazjalne i/lub uczelnie) na kompetencje w branży budowlanej.

więcej