Utworzono: 26 marca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu publikacji elektronicznej (e-book) o objętości odpowiadającej 70-ciu znormalizowanym stronom maszynopisu.

więcej

Utworzono: 25 marca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę 4-dniowego  szkolenia we Włoszech (bez sobót i niedziel) z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P, w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2015 r. godz. 15:00

więcej

Utworzono: 11 marca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym podręcznika pn. „PPP w rewitalizacji” oraz jego przygotowaniu technicznym do wydania w formie książkowej oraz w formie elektronicznej (e-book).

więcej

Utworzono: 11 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi aktualizacji Galerii zdjęć projektów zakończonych, znajdującej się na stronie internetowej PARP pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/firmy/index/1, o zdjęcia i opisy kolejnych 116 projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

więcej

Utworzono: 6 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zaprojektowanie i zabudowę stoiska PARP podczas European Economic Congres 2015 (Europejskiego Kongresu Gospodarczego) w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach

więcej

Utworzono: 4 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny związanej z publikacją artykułów dotyczących przedsiębiorczości na portalu „NPP Narodowy Program Przedsiębiorczości”, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 3 marca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zabudowy i obsługi stoiska PARP oraz organizacji seminarium na potrzeby udziału w  Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej