Utworzono: 13 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu wykonania zlecenia, związanego z realizacją projektu systemowego „Instrument Szybkiego Reagowania”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL.

więcej

Utworzono: 8 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest usługa badawcza pn.: Przegląd przedsiębiorstw na rynku ppp w Polsce”. Celem badania  jest przeprowadzenie analizy struktury przedsiębiorstw, które samodzielnie lub w konsorcjach angażują się w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej

Utworzono: 8 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na świadczeniu specjalistycznych prac programistycznych w postaci modernizacji i rozbudowy Bazy  projektów – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zwanej dalej Bazą PPP.

więcej

Utworzono: 7 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu jednej godziny usługi polegającej na merytorycznej obsłudze Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno –Prywatnego (www.bazappp.gov.pl).

więcej

Utworzono: 13 kwietnia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić realizację zamówienia polegającego na „Przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2015”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie oszacowania wartości zamówienia, które znajduje się poniżej w pliku .xls, wskazania kosztu netto (kolumna „O”) i brutto (kolumna „P”) dla całości oraz ceny jednostkowej brutto dla poszczególnych publikacji (kolumna „Q”).

Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do środy, 22 kwietnia 2015 r. do godz. 17.00 na adres karolina_starzyk@parp.gov.pl

więcej

Utworzono: 9 kwietnia 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty dotyczącej oszacowania kosztów związanych z  organizacją i obsługą wydarzeń o charakterze kulturalno-gospodarczym w czasie trwania Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w okresie 01.05 – 31.10 2015 r.

więcej

Utworzono: 9 kwietnia 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na organizacji i obsłudze technicznej 2 debat, realizowanych w formule transmisji on-line.

więcej