Utworzono: 3 czerwca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi związanej z opracowaniem modelu ewaluacji efektów działań Sektorowych Rad ds. kompetencji (w ramach Działania PO WER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

więcej

Utworzono: 25 maja 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi przygotowania i realizacji radiowej oraz internetowej kampanii informacyjno-promocyjnej działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 22 maja 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w dn. 12-14 października 2015 r. w Katowicach.

Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 29 maja 2015 r. o godzinie 16:00

więcej

Utworzono: 22 maja 2015

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na  usługę zaprojektowania, wyprodukowania oraz dostarczenia do siedziby PARP maskotki udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w postaci poduszki z nadrukiem, według projektu maskotki stanowiącego załącznik nr 1.

więcej

Utworzono: 21 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi organizacji konferencji w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

więcej

Utworzono: 18 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na przygotowaniu 2 publikacji na temat opracowanego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego. Publikacje mają być źródłem informacji dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw, pracowników działów HR w zakresie opracowanego narzędzia i korzyści z jego wdrożenia.

więcej

Utworzono: 14 maja 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę 4-dniowego  szkolenia we Włoszech (bez sobót i niedziel) z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla uczestników Konkursu 3P, w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

więcej