Utworzono: 14 lipca 2015

W związku z przygotowaniem postępowania dotyczącego aktualizacji Systemu Identyfikacji Wizualnej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  zwracamy się z prośbą o przesłanie oszacowania kosztów realizacji zamówienia.

Zakres zadań Wykonawcy znajduje się w załączniku poniżej.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy szacowania do dnia 17 lipca 2015 r. na adres karolina_skornicka@parp.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

więcej

Utworzono: 10 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na organizację i obsługę konferencji, która  odbędzie się w grudniu, w Warszawie. Liczba uczestników konferencji: 150 osób +/- 30. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ministerstw, instytucji otoczenia biznesu, władz samorządowych oraz przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 6 lipca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

więcej

Utworzono: 2 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usług organizacji konferencji i warsztatów szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

więcej

Utworzono: 2 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na aktualizacji i opracowaniu czwartego wydania e-booka pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”, dostępnego na stronie internetowej Agencji: http://www.parp.gov.pl/index/more/45235 (dalej zwanego Poradnikiem).

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi opracowania projektów graficznych, produkcji oraz dostawy materiałów promocyjnych PARP, POIR, POPW, POWER oraz EXPO.

więcej

Utworzono: 8 czerwca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na dokonaniu oceny 3 zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpłynęły do Konkursu 3P, IV edycja.

więcej