Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów godziny pracy trenera za przeprowadzenie szkolenia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych skierowanego do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów godziny usługi doradczej z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, skierowanej do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów wynajmu sali konferencyjnej dostosowanej do liczby uczestników w wariantach 20/50/100/250.

więcej

Utworzono: 23 września 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na recenzowanie dokumentacji powstałej w wyniku realizowanej usługi doradztwa w zakresie ppp w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatnego". Zamówienie obejmuje dokonanie analizy dokumentacji max. 13 przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i sporządzenie Recenzji dokumentacji ze wskazaniem elementów, które samodzielnie mogą stanowić materiał dobrej praktyki / modelowego rozwiązania (zwanej dalej „Recenzja").

więcej

Utworzono: 23 września 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu usługi polegającej na świadczeniu specjalistycznych prac programistycznych w celu dostosowania aplikacji Baza Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (zwanej dalej Baza PPP) do Krajowych Ramach Interoperacyjności (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1), w zakresie załącznika nr 4 Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

więcej

Utworzono: 8 września 2015

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę organizacji wieczornej gali podczas Forum Polski Wschodniej p.n. „Polska Wschodnia dziś i jutro" w Kielcach.
Gala odbędzie 14 października 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce. Planowana liczba uczestników gali to ok. 70 osób.

więcej