Utworzono: 26 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na analizie makroekonomicznej działań prowadzonych przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Celem głównym zamówienia jest przygotowanie (dostosowanie) modelu makroekonomicznego, tak aby można było dzięki jego zastosowaniu uchwycić efekty (szerokie spektrum efektów) działań realizowanych w ramach POIR oraz POPW oraz przeprowadzenie analiz makroekonomicznych w oparciu o ten model.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym dokumentem i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_szut@parp.gov.pl w terminie do 7 grudnia 2018 r., godz. 17:00, wpisując w temacie wiadomości "Analiza makroekonomiczna".

więcej

Utworzono: 21 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menedżera Innowacji (AMI).

Celem głównym zamówienia jest zapewnienie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

Założenia Akademii Menadżera Innowacji obejmują przygotowanie kompleksowego projektu szkoleniowo-doradczego, skierowanego do menadżerów i właścicieli polskich przedsiębiorstw. Celem projektu jest wyposażenie menadżerów przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym. Projekt ten ma służyć przekazaniu wiedzy o procesie innowacyjnym i wykształceniu odpowiednich umiejętności stymulujących postawy innowacyjne w firmach, wdrażanie innowacji i umiejętności zarządzania nimi (od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż produktu klientom i ich udoskonalenie do czerpania inspiracji z rynku do tworzenia nowych rozwiązań / doskonalenia istniejących).

Zakres planowanego zamówienia:
- opracowanie 8 kwestionariuszy CAWI, które będą wykorzystywane po każdym module zajęć. Co do zasadny kwestionariusze CAWI powinny składać z elementów stałych (wspólnych dla wszystkich modułów), zmiennych (odnoszonych się do komponentów merytorycznych danego modułu) oraz pytań metryczkowych,
- konsultacje i wsparcie merytoryczne przy opracowaniu (2 narzędzi samooceny) – pre test i post test samooceny.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów w/w usługi wg poniższego wzoru - Załącznik nr 1.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: justyna_nowacka@parp.gov.pl, marcin_kukla@parp.gov.pl w terminie do dnia 28.11.2018 do godziny 16.00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa opracowania i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) – wycena.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 21 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym uruchomieniem nowego projektu – Akademii Menadżera Innowacji, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu, którego szczegóły dostępne są w załącznikach.

Prosimy o przesyłanie szacowania zgodnie z formularzem do 27 listopada 2018 r. do godz. 14:00 na adres: klaudia_latosik@parp.gov.pl

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Klaudia Latosik: klaudia_latosik@parp.gov.pl

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Utworzono: 16 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu, którego szczegóły są dostępne w załącznikach.

Prosimy o przesyłanie szacowania zgodnie z formularzem do 22 listopada 2018 r. do godz. 12:00 na adres: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Edyta Cieszkowska: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Utworzono: 7 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę „Organizacji spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”.

Wycenę proszę przesłać na email: adrianna_beredzinska@parp.gov.pl w terminie do dnia: 14 listopada 2018 r. do godziny 16:00 na poniższym formularzu stanowiącym załącznik numer 1.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Utworzono: 5 listopada 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie szkoleń e-learningowych” zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usług będących przedmiotem zamówienia.

więcej

Utworzono: 4 października 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Usługa ekspercka związana z konsultacjami i opiniowaniem metodologii i raportów z badania sektorów/branż”.

więcej