Utworzono: 27 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Organizacja spotkań dla użytkowników Bazy Usług Rozwojowych”

więcej

Utworzono: 27 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB”.

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest w załączonym pliku.

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych dla każdej części zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

Prosimy o przekazanie informacji do 4 września 2018 r. na adres: krzysztof_buczek@parp.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Buczek, Departament Analiz i Strategii, tel.: 22 432 83 86, Krzysztof_buczek@parp.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane kwoty pozwolą na zaplanowanie budżetu planowanego zamówienia.

Utworzono: 24 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Szacowanie wartości zamówienia polegającego na wypracowaniu wariantów modeli biznesowych dla Bazy Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących metod kształcenia w systemie edukacji pozaformalnej”.

więcej

Utworzono: 20 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Kompleksowa organizacja konferencji dla branży usług rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Zakup pakietów uczestnictwa w wydarzeniach związanych tematycznie z Bazą Usług Rozwojowych”.

więcej

Utworzono: 17 sierpnia 2018

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowywaniu na zlecenie Zamawiającego przekrojowych/pogłębionych analiz/ekspertyz z obszarów systemu edukacji formalnej i pozaformalnej oraz w zakresie uczenia się nieformalnego, na potrzeby rynku pracy.

więcej