Utworzono: 29 października 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów badania dotyczącego wpływu Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na jakość świadczonych usług rozwojowych.

więcej

Utworzono: 28 października 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów badania dotyczącego wpływu Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

więcej

Utworzono: 28 października 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu usługi infolinii do obsługi zgłoszeń dot. Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów wynajmu sali szkoleniowej dla maksymalnie 16 uczestników szkolenia oraz trener. Sala (min. 2 m2 na osobę) powinna być wyposażona w nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny, projektor multimedialny, laptop oraz ekran, flipchart, flamastry. Sala musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, musi być ogrzewana w okresie zimowym oraz klimatyzowana w okresie letnim. Sala musi posiadać zaplecze sanitarne. Na sali w trakcie szkolenia muszą być zapewnione stoły i krzesła dla wszystkich uczestników szkolenia.

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej

Utworzono: 9 października 2015

więcej

Utworzono: 9 października 2015

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów noclegu dla maksymalnie 16 uczestników dwudniowego szkolenia plus trener, obejmującego zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (z pełnym węzłem sanitarnym) spełniających standardy hotelu o maksymalnym standardzie 3* znajdującym się w bliskim położeniu od centrum miasta. W wycenie należy uwzględnić również koszt śniadania.

więcej