Utworzono: 15 stycznia 2016

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę opracowania i wykonania animacji multimedialnych w formacie wideo na temat działań wdrażanych przez PARP w ramach Programów Operacyjnych Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na kompleksowej organizacji cyklu regionalnych spotkań startupowych. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o nadesłanie szacunkowej wartości realizacji poniższego zamówienia.

więcej

Utworzono: 23 grudnia 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośba o oszacowanie kosztu prac programistycznych dotyczących modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego RUR1.0 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzaniem szkoleń z obsługi systemu dla wskazanych użytkowników.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów opracowania planu komercjalizacji Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

więcej

Utworzono: 5 listopada 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o wycenę jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu wizyt monitoringowych usług rozwojowych w zakresie zgodności realizacji usługi z ofertą umieszczoną w RUR oraz wymaganiami dot. procesu świadczenia usług rozwojowych publikowanych w RUR, które będą finansowane ze środków EFS w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 3 listopada 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów badania dotyczącego rozpoznawalności Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

więcej

Utworzono: 3 listopada 2015

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER prowadzonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów audytu Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) w zakresie:

więcej