Utworzono: 2 lutego 2016

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację techniczną w 2016 roku dwóch seminariów Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedstawicieli sektora MŚP, zwracamy się z prośbą o oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu).

więcej

Utworzono: 29 stycznia 2016

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i wdrożenie systemu mentoringu i kontrolingu Platform Startowych dla nowych pomysłów POPW, które będzie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań dla poszczególnych części zamówienia na załączonych formularzach (osobno dla systemu mentoringu oraz kontrolingu) pocztą elektroniczną na adres: karolina_wiecaszek@parp.gov.pl  do dnia 4 lutego br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres mailowy.

Utworzono: 27 stycznia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na doradztwie w zakresie badania wszelkich, rzeczywistych powiazań osobowych i kapitałowych jakie mogą zachodzić pomiędzy beneficjentem a podmiotami spełniającymi definicję anioła biznesu albo funduszu kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital w ramach POIR. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o nadesłanie szacunkowej wartości realizacji poniższego zamówienia.

więcej

Utworzono: 25 stycznia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na kompleksowej organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w ramach POIR, POPW i POWER. W celu realizacji przedsięwzięcia, zwracamy się z prośbą o nadesłanie szacunkowej wartości realizacji poniższego zamówienia.

więcej

Utworzono: 19 stycznia 2016

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów godziny pracy eksperta za przeprowadzenie szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w kwestiach prawnych, ekonomicznych czy technicznych, skierowanego do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników).

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2016

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośba o oszacowanie kosztu prac programistycznych dotyczących modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego RUR1.0 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzaniem szkoleń z obsługi systemu dla wskazanych użytkowników.

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2016

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośba o oszacowanie kosztu prac programistycznych dotyczących modyfikacji i rozbudowy systemu informatycznego RUR1.0 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego oraz przeprowadzaniem szkoleń z obsługi systemu dla wskazanych użytkowników.

więcej