Utworzono: 3 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą „Kompleksowej organizacji i obsłudze XVI edycji Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Forum MSP)", które jest planowane w dniach 8-9 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA w Warszawie. Na wydarzenie to składają się dwie oddzielne tematycznie konferencje, które łącznie nazwano wydarzeniem „Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

 

więcej

Utworzono: 18 lutego 2016

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego uruchomienia postępowania dotyczącego zakupu materiałów promocyjnych przez Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach pozakonkursowego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych" realizowanego w ramach PO WER 2.3 zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu poszczególnych materiałów promocyjnych. Proszę o dokonanie szacowania dla każdego wymienionego poniżej elementu.

więcej

Utworzono: 18 lutego 2016

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego kampanii informacyjnej dla potencjalnych użytkowników Rejestru usług Rozwojowych, realizowanego przez Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach pozakonkursowego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego rejestru usług Rozwojowych" realizowanego w ramach PO WER 2.3, zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu przeprowadzenia ww. kampanii. Prosimy o dokonanie szacowania dla każdego z wymienionych poniżej działań.

więcej

Utworzono: 16 lutego 2016

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) , finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PARP zwraca się z prośbą o wycenę opinii eksperckich nt. istniejących na rynku certyfikatów/ akredytacji świadczenia usług rozwojowych .

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego uruchomienia postępowania dotyczącego zakupu usługi opracowania opisu standardów świadczenia usług rozwojowych realizowanego przez Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach pozakonkursowego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego rejestru usług Rozwojowych" realizowanego w ramach PO WER 2.3 zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu opracowania opisu standardu świadczenia usługi rozwojowej. Prosimy o dokonanie szacowania dla każdej wymienionej poniżej usługi świadczenia usługi rozwojowej.

więcej

Utworzono: 8 lutego 2016

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu pozycjonowania strony www.inwestycjawkadry.info.pl, dedykowanej do prowadzenia Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

więcej

Utworzono: 8 lutego 2016

W związku z uruchomieniem projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośba o oszacowanie kosztu usługi infolinii do obsługi zgłoszeń dot. Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).

więcej