Utworzono: 22 marca 2016

Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie szkolenia e -elearningowego i narzędzi multimedialnych (animacji multimedialnych, instrukcji użytkownika tutorial), przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

więcej

Utworzono: 16 marca 2016

W związku z przygotowaniami do uruchomienia projektu pozakonkursowego w ramach PO WER Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu usługi infolinii do obsługi zgłoszeń dot. Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

więcej

Utworzono: 15 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na opracowaniu projektów graficznych, produkcji oraz dostawy/ dystrybucji materiałów promocyjnych wykorzystanych do promocji Dni otwartych Funduszy Europejskich 2016.

więcej

Utworzono: 3 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na działaniach promujących Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji.

więcej

Utworzono: 3 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą „Współorganizacji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMSP)", który odbędzie się w dniach 12-14.10.2016 r. w Katowicach.

więcej

Utworzono: 3 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na organizacji i obsłudze Kapituły Konkursu „Pracodawca Jutra" oraz gali finałowej Konkursu „Pracodawca Jutra"

więcej

Utworzono: 3 marca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą „Kompleksowej organizacji i obsłudze 4 konferencji regionalnych".

więcej