Utworzono: 20 kwietnia 2016

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę aktualizacji i opracowania szóstego wydania e-booka pn. „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą".

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2016

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach projektu pozakonkursowego „Wdrożenie i prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" dalej ZRK w ramach PO WER - realizowanego przez Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu wynajmu sal komputerowych wraz z cateringiem i przerwą obiadową dla uczestników szkoleń oraz wynajmu sali na spotkanie dotyczące rozwoju ZRK.

więcej

Utworzono: 19 kwietnia 2016

 

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym, edytorskim oraz graficznym trzech rodzajów publikacji upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez PARP:

więcej

Utworzono: 7 kwietnia 2016

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zabudowy stoiska PARP na potrzeby udziału w Kongresie: European Economic Congress (Europejskim Kongresie Gospodarczym) /European Start-up Days , 19-20 maja 2016 r., Katowice, Hala Spodek , zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 6 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługi polegające na organizacji udziału PARP w wydarzeniach zewnętrznych, polegającego na zakupie pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera" lub „Pakiet Sponsora" w prestiżowych ogólnopolskich wydarzeniach związanych tematycznie z działaniami PARP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej

Utworzono: 1 kwietnia 2016

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) ", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na: opracowaniu w formie podręcznika założeń dotyczących prowadzenia audytów funkcjonowania podmiotu w RUR zgodnie ze standardem świadczenia dla przedsiębiorców i ich pracowników usług rozwojowych publikowanych w RUR, które będą finansowane ze środków EFS, przeprowadzeniu szkoleń dla audytorów i osób nadzorujących proces przeprowadzania audytów oraz przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji w przedmiotowym zakresie.

więcej