Utworzono: 25 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na obsłudze konferencji poświęconej tematyce zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, która jest planowana w dniu 30.06.2016 r. Warszawie.

Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji tego zamówienia. Prosimy o podanie cen netto i brutto w podziale na poszczególne zadania.

Prosimy o przesłanie szacowania do dnia 1 czerwca 2016 r. do godz. 10:00 na adres e-mailowy: ewa_czarnecka@parp.gov.pl.

więcej

Utworzono: 24 maja 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza w najbliższym czasie udzielić zamówienia na opracowanie Księgi Znaku dla polskiej obecności na Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w Kazachstanie.

więcej

Utworzono: 23 maja 2016

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie katalogu „Potencjał klastrów w Polsce w układzie regionalnym", zwracamy się z prośbą o dokonanie oszacowania wartości usługi, której zakres został opisany w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 10 maja 2016

1. Opis przedmiotu szacowania
W ramach procedury rozeznania rynku Biuro Informatyki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu przeprowadzenia jednej roboczogodziny testów bezpieczeństwa sieci lokalnej oraz aplikacji webowych opartych głównie na technologiach PHP, JSP/Java, Ruby on Rails, Python, Perl, ASP/ASP.NET umieszczonych w środowisku informatycznym Zamawiającego. Jako roboczogodzinę należy rozumieć jednostkę miary określająca normę ilościową wykonania zleconej pracy przez jednego specjalistę, w czasie jednej godziny zegarowej.
Wycena powinna uwzględniać świadczenia usługi polegającej na wykonaniu:
- audytów kodu aplikacji webowych,
- testów penetracyjnych aplikacji webowych
- testów penetracyjnych sieci lokalnej
- retesty

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na „Opracowaniu projektów graficznych, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych PARP, POIR, POPW, POWER, Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, Rady Biznesu „16+1", Rozwoju i utrzymania ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych oraz Wdrożenia i prowadzenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji".

więcej

Utworzono: 22 kwietnia 2016

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową organizację konferencji Startup Summit", które będzie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się z prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą polegającego na zabudowie powierzchni wystawienniczej, kompleksowej obsługi stoiska, przeprowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych oraz organizacji technicznej seminarium podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2016, który odbędzie się w dniach 06-09.09.2016 r. w Kielcach.

więcej