Utworzono: 23 czerwca 2016

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie administrowania systemami informatycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), polegających na monitorowaniu i zarządzaniu infrastrukturą informatyczną wybranych systemów informatycznych PARP zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym poniżej pliku.

więcej

Utworzono: 21 czerwca 2016

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.

więcej

Utworzono: 17 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza w najbliższym czasie udzielić zamówienia, którego przedmiotem będzie przygotowanie, produkcja i emisja na antenie wybranego nadawcy radiowego cyklu audycji oraz spotów radiowych promujących Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, które zostaną wyemitowane najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 roku.

więcej

Utworzono: 17 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na badaniu powiązań kapitałowo – osobowych na potrzeby PARP.

więcej

Utworzono: 10 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą polegającego na zabudowie powierzchni wystawienniczej, kompleksowej obsługi stoiska, przeprowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych oraz organizacji technicznej seminarium podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2016, który odbędzie się w dniach 06-09.09.2016 r. w Kielcach.

więcej

Utworzono: 3 czerwca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na działaniach promujących Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji.

więcej

Utworzono: 2 czerwca 2016

Celem rozpoznania cenowego jest pozyskanie informacji z rynku nt. cen usług, które będą realizowane w ramach niniejszego zamówienia.
Prosimy o podanie cen usług zawartych z załączonej tabeli (załącznik 1), których opis przedstawiono w załączniku 2.

Tabelę z podanymi cenami proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: grazyna_buczynska@parp.gov.pl

więcej