Utworzono: 11 stycznia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowa organizacja konferencji Startup Summer Camp.

Szacunkowe koszty prosimy przesłać na załączonej tabeli najpóźniej do 18 stycznia 2019r. do godz. 12.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl

Utworzono: 8 stycznia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku (opracowanie graficzne, skład), dostarczeniu pakietu fotografii z banku zdjęć, wykonaniu korekty językowej, druku, konwersji oraz dystrybucji 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2019 r.


Szczegółowe informacji o usłudze znajdują się w dokumentach pn. Informacja o zleceniu, Przykładowy Biuletyn Euro Info i Formularz szacowania wartości zamówienia.


Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) na adres e-mail: pawel_sikorski@parp.gov.pl w terminie do 15 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.


Jednocześnie informujemy, że niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 28 grudnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny elementów zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest zakup pakietów uczestnictwa PARP w wydarzeniach organizowanych na terenie Polski.

Szacunkowe marże brutto prosimy przesłać najpóźniej do 7 stycznia 2019r. do godz. 12.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl

Utworzono: 18 grudnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej”.

Szacunkowe koszty prosimy przesłać najpóźniej do 3 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 na adres: ewa_czarnecka@parp.gov.pl.

Utworzono: 13 grudnia 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na Ewaluacji pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_pokorski@parp.gov.pl w terminie do 17 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Pomocy publicznej PARP”

Formularz wyceny znajduje się w jednym z załączonych plików.

Utworzono: 11 grudnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem. Szczegółowe informacje w dokumencie do pobrania poniżej.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesłać najpóźniej do 18 grudnia br. do godz. 12.00 na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia media”.

Utworzono: 10 grudnia 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na ewaluacji projektu pozakonkursowego Inno Lab – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail andrzej_jedrzejowski@parp.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Inno Lab”

Formularz wyceny znajduje się w załączonym pliku.