Utworzono: 19 lutego 2019

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2019 materiałów audio-video, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionych tabel (Formularz oszacowania część 1 i/lub część 2) na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl i aneta_gromska@parp.gov.pl do 27 lutego 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 15 lutego 2019

W związku z prowadzoną procedurą rozeznania rynku dla konkursu w ramach PO WER 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi polegającej na utworzeniu i administrowaniu podstroną internetową projektu.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) najpóźniej do 22 lutego br. do godz. 12.00, na adres: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości podstrona internetowa projektu”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Utworzono: 31 stycznia 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2019 r. planuje uruchomienie programu „Wsparcie prawne dla start-upów”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna_rogozinska@parp.gov.pl do dnia 08.02.2019 r. do godz. 14.00.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 29 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić postępowanie na wykonanie fabularnego filmu promocyjnego dotyczącego projektu Poland Prize.

Film promocyjny będzie skierowany do szerokiego grona osób zaangażowanych w realizację projektu pilotażowego i zainteresowanych jego efektami: start-upowców (młodych przedsiębiorców do 35 roku życia), przedstawicieli ekosystemu start-upowego (miast, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości), przedstawicieli administracji rządowej oraz Komisji Europejskiej, inwestorów i mentorów. Film ma na celu ukazanie Polski jako hubu innowacji, miejsca dobrego do startu dla młodych firm pod kątem infrastruktury technicznej oraz dostępu do wiedzy, laboratoriów i sieci mentorów. Film powinien pokazać Polskę jako centrum Europy i idealne miejsce do ekspansji ze wschodu na zachód, północ - południe i odwrotnie, a potem na resztę świata. Poland Prize będący częścią Start in Poland to wysoce wyspecjalizowany program, który łączy ideę inkubacji i akceleracji oraz kładzie szczególny nacisk na przygotowanie zagranicznego startupu do działania w Polsce, jego rozwój i nakreślenie dalszej ścieżki funkcjonowania wykorzystując przy tym wszelkie dostępne zasoby. Eksperci sześciu operatorów programu aktywnie poszukują zagranicznych twórców technologii w wybranych krajach pokrywających niemal całą Europę, Azję i Amerykę Północną. Każdy z nich specjalizuje się w wybranych branżach.

Celem działania jest przyciągnięcie do Polski zagranicznych start-upów, które w ramach polskiej infrastruktury oraz z pomocą partnerów zasilą gospodarkę w nowe technologie oraz pozwolą na zwiększenie stanowisk pracy. Liczne aplikacje wpływające w ramach naborów świadczą o tym, że Polska śmiało może konkurować z ofertą z Londynu, Berlina czy Paryża.

Uzyskanie informacji o kosztach realizacji filmów pozwoli nam - jako zamawiającemu przygotować odpowiedni budżet i uruchomić przedmiotowe postępowanie, którego ogłoszenie planowane jest w lutym (sama realizacja około 2 miesięcy).

Na wycenę kosztów czekamy do 05.02.2019 r.

  1. Na stronie https://www.youtube.com/user/parpgovpl można zapoznać się z wcześniejszymi realizacjami PARP.

Dodatkowych informacji udziela:

Adrianna Beredzińska, Departament Komunikacji i Marketingu, e-mail:

adrianna_beredzinska@parp.gov.pl

Wycenę proszę przesłać w formie tabeli dostępnej w załączniku numer 1 na adres email:  adrianna_beredzinska@parp.gov.pl w terminie do 05.02.2019 r. do godziny 12:00 wpisując w temacie wiadomości: „Film promujący Poland Prize”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Utworzono: 29 stycznia 2019

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi polegającej na aktualizacji merytorycznej i edytorskiej wraz ze składem trzech broszur upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) najpóźniej do 6 lutego br. do godz. 12.00, na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia aktualizacja broszur”.

Utworzono: 24 stycznia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opinii eksperckich odnoszących się do funkcjonujących na rynku usług rozwojowych certyfikatów/akredytacji oraz uprawnień do świadczenia usług rozwojowych.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Mroczek: agnieszka_mroczek@parp.gov.pl

Szacunkowe koszty prosimy przesłać na załączonym formularzu najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: agnieszka_mroczek@parp.gov.pl

Utworzono: 23 stycznia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, graficznym, korekcie językowej oraz składzie, 8 elektronicznych wydań kwartalnego biuletynu.

Szczegółowe informacji o usłudze znajdują się w dokumencie pn. Szacowanie zamówienia.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) na adres e-mail: ewa_czarnecka@parp.gov.pl w terminie do 29 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.