Utworzono: 17 kwietnia 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na pozyskaniu oraz zatrudnianiu kadry merytorycznej na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej

Utworzono: 17 kwietnia 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na kompleksowej organizacji konferencji oraz zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby realizacji programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji (AMI) w 2018/2019 r.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie jego szacunkowej wyceny. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja seminariów dla PARP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

PARP zamierza zlecić realizację zamówienia polegającego na „Przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2018/2019”.

więcej

Utworzono: 28 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym dotyczącym Rozwoju i utrzymania ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR), Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na„wykonaniu ekspertyzy dotyczącej przeglądu i spisu uprawnień do świadczenia usług rozwojowych (realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, tj. usług szkoleniowych, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, usługi doradztwa, coachingu, mentoringu, e-learningu, egzaminu) w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadanych przez zewnętrzny podmiot.”

więcej

Utworzono: 27 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018 r. planuje uruchomienie programu „Wsparcie prawne dla startupów”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 23 marca 2018

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektem pozakonkursowym „Akademia Menadżera Innowacji”, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zakupie usługi w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), polegającej na udostępnieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do platformy LMS (Learning Management System – system zarządzania nauką) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni wraz z usługami towarzyszącymi  - na potrzeby realizacji programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI).

więcej