W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację techniczną w roku 2019 materiałów audio-video, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

Prosimy o nadsyłanie oszacowań w formie wypełnionych tabel (Formularz oszacowania część 1 i/lub część 2) na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl i aneta_gromska@parp.gov.pl do 27 lutego 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza wiadomość nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


 Materiały do pobrania
   Szacowanie wartości zamówieniaDownload this file (Szacowanie wartości zamówienia_final.docx).docx370 kB pobierz
   Formularz szacowania cz.1Download this file (Formularz szacowania czesc 1.docx).docx18 kB pobierz
   Formularz szacowania cz.2Download this file (Formularz szacowania czesc 2.docx).docx18 kB pobierz

W związku z prowadzoną procedurą rozeznania rynku dla konkursu w ramach PO WER 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi polegającej na utworzeniu i administrowaniu podstroną internetową projektu.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) najpóźniej do 22 lutego br. do godz. 12.00, na adres: szymon_kurek@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości podstrona internetowa projektu”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


 Materiały do pobrania
   Opis przedmiotu zamówieniaDownload this file (Opis przedmiotu zamówienia.doc).doc850 kB pobierz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 2019 r. planuje uruchomienie programu „Wsparcie prawne dla start-upów”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

Informację zwrotną prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna_rogozinska@parp.gov.pl do dnia 08.02.2019 r. do godz. 14.00.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić postępowanie na wykonanie fabularnego filmu promocyjnego dotyczącego projektu Poland Prize.

Film promocyjny będzie skierowany do szerokiego grona osób zaangażowanych w realizację projektu pilotażowego i zainteresowanych jego efektami: start-upowców (młodych przedsiębiorców do 35 roku życia), przedstawicieli ekosystemu start-upowego (miast, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości), przedstawicieli administracji rządowej oraz Komisji Europejskiej, inwestorów i mentorów. Film ma na celu ukazanie Polski jako hubu innowacji, miejsca dobrego do startu dla młodych firm pod kątem infrastruktury technicznej oraz dostępu do wiedzy, laboratoriów i sieci mentorów. Film powinien pokazać Polskę jako centrum Europy i idealne miejsce do ekspansji ze wschodu na zachód, północ - południe i odwrotnie, a potem na resztę świata. Poland Prize będący częścią Start in Poland to wysoce wyspecjalizowany program, który łączy ideę inkubacji i akceleracji oraz kładzie szczególny nacisk na przygotowanie zagranicznego startupu do działania w Polsce, jego rozwój i nakreślenie dalszej ścieżki funkcjonowania wykorzystując przy tym wszelkie dostępne zasoby. Eksperci sześciu operatorów programu aktywnie poszukują zagranicznych twórców technologii w wybranych krajach pokrywających niemal całą Europę, Azję i Amerykę Północną. Każdy z nich specjalizuje się w wybranych branżach.

Celem działania jest przyciągnięcie do Polski zagranicznych start-upów, które w ramach polskiej infrastruktury oraz z pomocą partnerów zasilą gospodarkę w nowe technologie oraz pozwolą na zwiększenie stanowisk pracy. Liczne aplikacje wpływające w ramach naborów świadczą o tym, że Polska śmiało może konkurować z ofertą z Londynu, Berlina czy Paryża.

Uzyskanie informacji o kosztach realizacji filmów pozwoli nam - jako zamawiającemu przygotować odpowiedni budżet i uruchomić przedmiotowe postępowanie, którego ogłoszenie planowane jest w lutym (sama realizacja około 2 miesięcy).

Na wycenę kosztów czekamy do 05.02.2019 r.

  1. Na stronie https://www.youtube.com/user/parpgovpl można zapoznać się z wcześniejszymi realizacjami PARP.

Dodatkowych informacji udziela:

Adrianna Beredzińska, Departament Komunikacji i Marketingu, e-mail:

adrianna_beredzinska@parp.gov.pl

Wycenę proszę przesłać w formie tabeli dostępnej w załączniku numer 1 na adres email:  adrianna_beredzinska@parp.gov.pl w terminie do 05.02.2019 r. do godziny 12:00 wpisując w temacie wiadomości: „Film promujący Poland Prize”.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  


 Materiały do pobrania
   Szacowanie wartości zamówienia - Załącznik nr 1Download this file (Szacowanie wartości zamowienia zał. 1.docx).docx29 kB pobierz
   Załącznik nr 2Download this file (załącznik nr 2.docx).docx14 kB pobierz

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi polegającej na aktualizacji merytorycznej i edytorskiej wraz ze składem trzech broszur upowszechniających wiedzę na temat działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) najpóźniej do 6 lutego br. do godz. 12.00, na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia aktualizacja broszur”.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opinii eksperckich odnoszących się do funkcjonujących na rynku usług rozwojowych certyfikatów/akredytacji oraz uprawnień do świadczenia usług rozwojowych.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Mroczek: agnieszka_mroczek@parp.gov.pl

Szacunkowe koszty prosimy przesłać na załączonym formularzu najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: agnieszka_mroczek@parp.gov.pl

   Opis zamówieniaDownload this file (Opis zamówienia.docx).docx58 kB pobierz
   Formularz wycenyDownload this file (Formularz wyceny.docx).docx44 kB pobierz

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o wycenę kosztów usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, graficznym, korekcie językowej oraz składzie, 8 elektronicznych wydań kwartalnego biuletynu.

Szczegółowe informacji o usłudze znajdują się w dokumencie pn. Szacowanie zamówienia.

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionej tabeli (załącznik pn. Formularz szacowania wartości zamówienia) na adres e-mail: ewa_czarnecka@parp.gov.pl w terminie do 29 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


 Materiały do pobrania
   Szacowanie zamówieniaDownload this file (szacowanie zamówienia.pdf).pdf356 kB pobierz
   Formularz szacowania wartości zamówieniaDownload this file (formularz szacowania wartości zamówienia.docx).docx33 kB pobierz