Utworzono: 13 grudnia 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na Ewaluacji pomocy publicznej PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_pokorski@parp.gov.pl w terminie do 17 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Pomocy publicznej PARP”

Formularz wyceny znajduje się w jednym z załączonych plików.

Utworzono: 11 grudnia 2018

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na pośredniczeniu w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem. Szczegółowe informacje w dokumencie do pobrania poniżej.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesłać najpóźniej do 18 grudnia br. do godz. 12.00 na adres: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: „szacowanie wartości zamówienia media”.

Utworzono: 10 grudnia 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na ewaluacji projektu pozakonkursowego Inno Lab – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail andrzej_jedrzejowski@parp.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r., godz. 16:00, wpisując w temacie wiadomości "Ewaluacja mid-term Inno Lab”

Formularz wyceny znajduje się w załączonym pliku.

Utworzono: 26 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na analizie makroekonomicznej działań prowadzonych przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Celem głównym zamówienia jest przygotowanie (dostosowanie) modelu makroekonomicznego, tak aby można było dzięki jego zastosowaniu uchwycić efekty (szerokie spektrum efektów) działań realizowanych w ramach POIR oraz POPW oraz przeprowadzenie analiz makroekonomicznych w oparciu o ten model.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym dokumentem i oszacowanie kosztów usługi zgodnie z zawartym w dokumencie formularzem wyceny. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail jacek_szut@parp.gov.pl w terminie do 7 grudnia 2018 r., godz. 17:00, wpisując w temacie wiadomości "Analiza makroekonomiczna".

więcej

Utworzono: 21 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menedżera Innowacji (AMI).

Celem głównym zamówienia jest zapewnienie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

Założenia Akademii Menadżera Innowacji obejmują przygotowanie kompleksowego projektu szkoleniowo-doradczego, skierowanego do menadżerów i właścicieli polskich przedsiębiorstw. Celem projektu jest wyposażenie menadżerów przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym. Projekt ten ma służyć przekazaniu wiedzy o procesie innowacyjnym i wykształceniu odpowiednich umiejętności stymulujących postawy innowacyjne w firmach, wdrażanie innowacji i umiejętności zarządzania nimi (od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż produktu klientom i ich udoskonalenie do czerpania inspiracji z rynku do tworzenia nowych rozwiązań / doskonalenia istniejących).

Zakres planowanego zamówienia:
- opracowanie 8 kwestionariuszy CAWI, które będą wykorzystywane po każdym module zajęć. Co do zasadny kwestionariusze CAWI powinny składać z elementów stałych (wspólnych dla wszystkich modułów), zmiennych (odnoszonych się do komponentów merytorycznych danego modułu) oraz pytań metryczkowych,
- konsultacje i wsparcie merytoryczne przy opracowaniu (2 narzędzi samooceny) – pre test i post test samooceny.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do uruchomienia zamówienia, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów w/w usługi wg poniższego wzoru - Załącznik nr 1.

Szacunek proszę przesłać na adresy email: justyna_nowacka@parp.gov.pl, marcin_kukla@parp.gov.pl w terminie do dnia 28.11.2018 do godziny 16.00, wpisując w temacie wiadomości: Usługa opracowania i konsultacji narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby realizacji ewaluacji on-going projektu Akademia Menadżera Innowacji (AMI) – wycena.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utworzono: 21 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym uruchomieniem nowego projektu – Akademii Menadżera Innowacji, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu, którego szczegóły dostępne są w załącznikach.

Prosimy o przesyłanie szacowania zgodnie z formularzem do 27 listopada 2018 r. do godz. 14:00 na adres: klaudia_latosik@parp.gov.pl

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Klaudia Latosik: klaudia_latosik@parp.gov.pl

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Utworzono: 16 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu, którego szczegóły są dostępne w załącznikach.

Prosimy o przesyłanie szacowania zgodnie z formularzem do 22 listopada 2018 r. do godz. 12:00 na adres: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Edyta Cieszkowska: edyta_cieszkowska@parp.gov.pl

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.