Utworzono: 15 grudnia 2015

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Usługa Asysty Technicznej dla wykorzystywanego w PARP informatycznego systemu finansowo-księgowego wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL", znak sprawy: p/67/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

więcej

Utworzono: 11 grudnia 2015

POWERPORPWPOIG

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Rozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowych EMC Avamar", znak sprawy: p/447/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 2 grudnia 2015

EENMGPOPWPOIG

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla PARP" (komputery przenośne), znak sprawy: p/82/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 26 listopada 2015

 POPWPOIGEENMGPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla PARP (4 częsci)", znak sprawy: p/82/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 25 listopada 2015

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Usługa Asysty Technicznej dla wykorzystywanego w PARP informatycznego systemu finansowo-księgowego wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBase SQL wraz z usługą wprowadzania ewentualnych dodatkowych modyfikacji Systemu", znak sprawy: p/67/BI/2015

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. 

Termin skłdania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

więcej

Utworzono: 18 listopada 2015

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa sprzętu realizatorskiego na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego", znak sprawy: p/463/DKZ/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

więcej

Utworzono: 13 listopada 2015

EENPOPWPOIGPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla PARP (6 częsci)", znak sprawy: p/82/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

więcej