Utworzono: 30 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Organizacja konferencji badawczej 2014", oznaczenie sprawy: r/71/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 29 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: „Przeprowadzenie kontroli projektów zrealizowanych w ramach Programu Bon na innowacje” (2013) oznaczenie sprawy: p/118/DPP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2014r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 25 lipca 2014

    

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej - 2 części" oznaczenie sprawy: r/37/BI/2014.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 sierpnia 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 23 lipca 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Działania Public Relations  w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” oznaczenie sprawy: r/63/DRK/2014

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2014r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 22 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg ograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro pn. "Wykonanie dokumentacji wykonawczej i budowa Pawilonu Polski na Wystawę Światową EXPO 2015 w Mediolanie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz rozbiórką Pawilonu”, oznaczenie sprawy: p/363/BZP/2014

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 6 sierpnia 2014r. o godz. 10:00

więcej

Utworzono: 17 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: Przeprowadzenie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.1 i Działanie 5.2” oznaczenie sprawy: r/64/DWO/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 16 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: „Kompleksowa organizacja konferencji regionalnych „Akademia e-Biznesu” wraz z przygotowaniem i wykonaniem  materiałów promocyjnych", oznaczenie sprawy: p/69/78/DKZ/2014

UWAGA: ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu  4 sierpnia 2014r. o godz. 10:30

więcej