Utworzono: 14 sierpnia 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Usługi testowania bezpieczeństwa oprogramowania i systemów informatycznych", oznaczenie sprawy: r/72/BI/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 8 sierpnia 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Obsługa ekspercka PARP w ramach Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” POIG, oznaczenie sprawy: p/315/DWD/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2014r. o godz. 9:00

więcej

Utworzono: 6 sierpnia 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Analizy efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt. BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”", oznaczenie sprawy: r/79/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 5 sierpnia 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń UTM", oznaczenie sprawy: p/163/BI/2014

UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 9 września 2014r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 31 lipca 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: „Przeprowadzenie audytów podmiotów ubiegających się o rejestrację lub zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)" oznaczenie sprawy: p/150/DRI/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2014r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 31 lipca 2014

   

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Standardy zarządzania klastrem", oznaczenie sprawy: p/334/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 30 lipca 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Standardy zarządzania IOB w Polsce", oznaczenie sprawy: p/335/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 10:00

więcej