Utworzono: 18 września 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce", oznaczenie sprawy: r/70/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2014r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 16 września 2014

     

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości", oznaczenie sprawy: r/100/BA/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 27 pażdziernika 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 11 września 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (dizajnu)", oznaczenie sprawy: p/223/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2014r. o godz. 11:30

więcej

Utworzono: 11 września 2014

   

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego w celu wyposażenia pracowników PARP” oznaczenie sprawy: r/32/DWO/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września  2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 11 września 2014

    

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Analizy efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,  z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt. „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”", oznaczenie sprawy: r/79/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2014r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 9 września 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Kompleksową organizację konferencji ICT Central and Eastern Europe Summit oraz przeprowadzenie międzynarodowej  kampanii promującej ICT Summit", nr ref. 65/77/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 22 września 2014r. o godz. 12:00

więcej

Utworzono: 8 września 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przygotowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) Pawilonu Polski na światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie oraz pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego", oznaczenie sprawy: p/380/BZP/2014.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2014 pod nr 191473 - 2014.