Utworzono: 17 października 2014

   

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego w celu wyposażenia pracowników PARP” oznaczenie sprawy: r/32/DWO/2014

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada  2014r. o godz. 09:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 listopada 2014r. o godz. 10:00

więcej

Utworzono: 15 października 2014

MG

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Opracowanie koncepcji, produkcja i emisja czternastu odcinków autorskiego programu telewizyjnego, którego treścią będą wybrane działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)”, oznaczenie sprawy: p/74/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2014r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 15 października 2014

        


Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Przeprowadzenie audytów weryfikujących w podmiotach realizujących umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU (PK KSU)", nr ref. p/155/DRI/2014

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 1 grudnia 2014r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 10 października 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Badanie sprawozdania finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za okres dwóch lat (za rok 2014 i za rok 2015) oraz udzielanie konsultacji, przygotowywanie porad i opinii w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych", oznaczenie sprawy: p/317/DFK/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2014r. o godz. 09:30.

więcej

Utworzono: 3 października 2014

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: "Kompleksową organizację konferencji ICT Central and Eastern Europe Summit oraz przeprowadzenie międzynarodowej  kampanii promującej ICT Summit", nr ref. 65/77/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 10 października 2014r. o godz. 12:00

więcej

Utworzono: 1 października 2014


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce", oznaczenie sprawy: r/70/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2014r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 25 września 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Przeprowadzanie transmisji internetowych online z  konferencji w ramach projektu "Wspieramy e-Biznes" - budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 POIG" oznaczenie sprawy: p/59/68/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 2 października 2014r. o godz. 11:30

więcej