Utworzono: 27 kwietnia 2015

 

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Redakcja strony internetowej EXPO", oznaczenie sprawy: p/207/DKZ/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2015r. o godz. 09:30.

więcej

Utworzono: 27 kwietnia 2015

Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn. "Realizacja telewizji internetowej ze Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie", p/218/DKZ/2015

UWAGA: Zmiana termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11:00.

więcej

Utworzono: 13 kwietnia 2015

     MG

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Najem multimedialnych elementów wyposażenia Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie", znak sprawy: p/364/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 10 kwietnia 2015

 

 

 

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Opracowanie koncepcji, produkcja i emisja  12 odcinków autorskiego programu telewizyjnego, poświęconego polskiej obecności  na wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie", znak sprawy: p/206/DKZ/2015

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 10:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2015 pod nr 52513 - 2015.

Utworzono: 7 kwietnia 2015

    

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro pn: „Dostawa serwerów i urządzeń peryferyjnych", znak sprawy: p/284/BI/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 10:00

Utworzono: 3 kwietnia 2015

  

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro pn: „Organizacja obozu przygotowawczego w ramach II rundy projektu Polski Most Krzemowy", znak sprawy: P/315/DPG/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 9:30

więcej

Utworzono: 31 marca 2015

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Opracowanie projektów graficznych, produkcja i dostarczenie do siedziby PARP materiałów promocyjnych udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”, oznaczenie sprawy: p/219/DKZ/2015

Termin składania ofert upływa w dniu ...kwietnia 2015r. o godz. 09:30

więcej