Utworzono: 19 grudnia 2013

„Zadanie jest finansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa”

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na: "Ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych PARP" oznaczenie sprawy: p/487/BA/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2014r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 10 grudnia 2013

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na: "Dostawa licencji oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową" oznaczenie sprawy: p/133/BI/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 9 grudnia 2013

               

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na: „Zakup oprogramowania serwerowego i użytkowego na potrzeby PARP", oznaczenie sprawy: p/131/BI/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 3 grudnia 2013

  

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro pn: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego, oznaczenie sprawy: p/462/BI/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2013r. o godz. 09:30

więcej

Utworzono: 21 listopada 2013

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na "Kompleksowa organizacja konferencji pt. "Przedsiębiorczość a rynek pracy" 13 grudnia 2013 r. w Krakowie", oznaczenie sprawy: p/490/DKZ/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 grudnia  2013 r. o godz. 08:30

więcej

Utworzono: 12 listopada 2013

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na "Ewaluacja tematyczna:Mentoring – popularność i skala wykorzystania mentoringu w polskich przedsiębiorstwach, ocena skuteczności tego narzędzia przez przedsiębiorstwa, ścieżki wyboru i edukacji mentorów", oznaczenie sprawy: r/217/DRP/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2013r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 8 listopada 2013

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro pn: Dostawa serwerów i sprzętu peryferyjnego, oznaczenie sprawy: p/462/BI/2013.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2013r. o godz. 09:30

UWAGA: Unieważnienie postępowania

więcej