Utworzono: 7 grudnia 2012

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na wykonanie dostawy pn. „Dostawa dodatkowych licencji oprogramowania dla stacji roboczych i serwerów z prawem do aktualizacji i opieką serwisową", oznaczenie sprawy: r/182/BI/2012.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2012r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 6 grudnia 2012


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na Dostawa kompleksowego systemu do tworzenia kopii zapasowych z obsługą deduplikacji danych dla PARP, oznaczenie sprawy: p/288/BI/2012.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 10:30

 

więcej

Utworzono: 26 listopada 2012


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 130 000 euro na wykonanie usługi pn. "Organizacja Gal finałowych Konkursu „3P” oraz Konkursu „Pracodawca jutra” organizowanych w ramach projektów systemowych PARP", oznaczenie sprawy: r/135/DRK/2012

UWAGA: Unieważnienie postępowania

Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2012r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 14 listopada 2012


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro Ewaluację projektu systemowego PARP - „Wspieramy e-biznes” (WEB.GOV.PL) – realizowanego w ramach Działania 8.1 PO IG, oznaczenie sprawy: r/109/DRP/2012.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2012r. o godz. 11:00

UWAGA: unieważnienie postępowania

więcej

Utworzono: 8 listopada 2012


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na wykonanie usługi: „Audyt projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,  Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital", oznaczenie sprawy: p/256/DWO/2012

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2012r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 7 listopada 2012

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na "Leasing operacyjny bez opcji wykupu dwóch samochodów osobowych dla PARP w ramach PO RPW", oznaczenie sprawy: r/84/BA/2012.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2012r. o godz. 10:30

UWAGA: Unieważnienie postępowania

więcej

Utworzono: 6 listopada 2012


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na wykonanie usługi: „Organizacja konferencji badawczej", oznaczenie sprawy: r/148/DRP/2012

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 10:30

więcej