Utworzono: 19 grudnia 2011

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na  Dostawę licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową, znak sprawy r/285/BI/2011.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 28 listopada 2011

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na wykonanie usługi: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pracowników tymczasowych", nr ref. r/173/BZK/2011

Termin składania ofert wyznaczono na 9 grudnia 2011 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 24 listopada 2011

              

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na wykonanie usługi pn: "Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegajacych na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej" nr ref.r/174/BZK/2011

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 11:30

więcej

Utworzono: 22 listopada 2011

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na wykonanie  usługi: Dostawa mebli biurowych dla PARP nr ref. r/245/BA/2011

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 18 listopada 2011

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na wykonanie  usługi: "Przeprowadzenie audytów weryfikujących standardy w podmiotach świadczących usługi pilotażowe – w zakresie ochrony środowiska, doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, oraz w zakresie finansowania zwrotnego", nr ref. r/237/DRI/2011

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 15 listopada 2011

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na wykonanie  zamówienia: "Dostawa narzędzia do realizacji badań internetowych CAWI (Computer Assisted Web Interview)" r/240/DRP/2011

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2011 o godz. 10:00

więcej

Utworzono: 31 października 2011

                    

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na wykonanie usługi pn:. "Obsługa serwisowa z dostawą sprzętu drukującego dla PARP", nr ref. r/244/BI/2011

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 11:00

więcej