Utworzono: 31 grudnia 2010

 

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Badanie ewaluacyjne pn: Ewaluacja Działanie 1.4-4.1 POIG, lata 2007-2013, znak sprawy: r/196/WP/2010 r. w dniu 3 stycznia 2011 r. zawarto umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą:


PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa

 

 

 

Poniżej pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Utworzono: 5 listopada 2010

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na wykonanie usługi: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pomocy publicznej”, znak sprawy: r/106/PIN/2010

   ogloszenie o zamowieniu Access this URL (/files/164/166/167/173/352/9411.pdf).pdf88 kB pobierz
   siwz Access this URL (/files/164/166/167/173/352/9412.zip).zip517 kB pobierz
Utworzono: 5 listopada 2010

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125.000 euro na: "Dostawę serwerów  i serwerowych urządzeń peryferyjnych" znak sprawy: r/179/ZI/2010

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa 16.11.2010 r. o godz. 9.00

więcej

Utworzono: 29 października 2010

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125.000 euro na wykonanie usługi: „Audyt finansowy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca”, znak sprawy: r/172/ING/2010

więcej

Utworzono: 28 października 2010

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na "Obsługę cateringową oraz techniczną wieczornej gali jubileuszowej PARP" znak sprawy: R/150/KZ/2010

 

więcej

Utworzono: 25 października 2010
Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM (Unified Threat Management)", znak sprawy: r/148/ZI/2010 . Umowa została zawarta 25.10.2010 r. z Wykonawcą:

SOFTINET s.c. Krzysztof Bajor , Piotr Szymański, ul. Wygonowa 12c, Brwinów.

za ceną: 129466,40 zł.

 

Utworzono: 22 października 2010

POKL

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125 000 euro na "Dostawę licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową" znak sprawy: r/169/ZI/2010

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2010 o godz. 09:30

więcej