Utworzono: 17 grudnia 2009

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 133.000 euro na wykonanie usługi polegającej na:
Wykonanie usługi zamieszczania w prasie ogłoszeń i reklam Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2009

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 133.000 euro na "wykonanie oraz dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych":, znak sprawy r/413/3/2009

więcej

Utworzono: 4 grudnia 2009

Informacja o udzieleniu zamówienia w zapytaniu o cenę na dostawę mebli biurowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na "dostawę mebli biurowych, wieszaków na odzież, podnóżków, lad recepcyjnych, regałów metalowych i mebli metalowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, znak sprawy: r/317/13/2009 w dniu 04 grudnia br. zawarto umowę z wybranym w postepowaniu Wykonawcą tj. z firmą

Biurassic. K. Bijata, D. Mieszczyński Sp. Jawna z Warszawy.

Poniżej pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Utworzono: 1 grudnia 2009

 Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 133.000 euro na "Usługi szkoleniowe dla konsultantów funduszy poręczeniowych":, znak sprawy r/394/3/2009

 

 

 

 

więcej

Utworzono: 27 listopada 2009Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 133.000 euro na:

Usługi zestawienia i utrzymania łącza internetowego

 

Znak sprawy: p/383/20/2009

więcej

Utworzono: 23 listopada 2009

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 133.000 euro na wykonanie usługi: „Badanie efektywności ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanej przez PARP w latach 2009-2011 oraz kampanii świadomościowej realizowanej w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”, znak sprawy: r/365/8/2009

więcej

Utworzono: 16 listopada 2009

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 133.000 euro na:

"Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów kolejoych, rezerwacji hotelowych oraz ubezpieczenia w podróży na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".

znak sprawy: r/363/13/2009

 Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 16.11.2009 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych pod numerem 395134 - 2009.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 25 listopada 2009 r. o godzinie 09:30.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się poniżej.