Utworzono: 27 września 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa i uruchomienie oprogramowania VMware Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack) oraz zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową 2 części zamówienia ”, oznaczenie sprawy: p/94/BI/2018, p/95/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 27 września 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań w ramach projektu Rada Programowa ds. kompetencji”, znak sprawy: p/228/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2018 r. o godz. 11:00

 

więcej