Utworzono: 31 października 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa sprzętu komputerowego", oznaczenie sprawy: p/106/BI/2018, p/104/DAS/2018, p/295/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 30 października 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Badanie poziomu satysfakcji obsługi Infolinii PARP dla Klienta zewnętrznego realizowanej za pomocą dedykowanych Kanałów kontaktuZnak sprawy: p/296/DKM/2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 16 października 2018

logo poirpl

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Opracowanie i organizacja spotkań w obszarze współpracy dużych firm ze startupami”, znak sprawy: p/155/DAS/2018, p/156/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 5 października 2018

logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zakup licencji dostępowych do platformy LMS wraz z usługami rozwojowymi”, oznaczenie sprawy: p/125/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 27 września 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa i uruchomienie oprogramowania VMware Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack) oraz zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową 2 części zamówienia ”, oznaczenie sprawy: p/94/BI/2018, p/95/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej