Utworzono: 5 grudnia 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostarczenie subskrypcji do oprogramowania DeviceLock wraz ze wsparciem technicznym”, oznaczenie sprawy: p/309/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 28 listopada 2018

 

logo parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

 

więcej

Utworzono: 21 listopada 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej”, oznaczenie sprawy: p/86/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 6 listopada 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej” (3 części zamówienia), oznaczenie sprawy: p/86/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 2 listopada 2018

 

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa półek dyskowych, dysków oraz licencji” 2 części zamówienia, oznaczenie sprawy: p/107/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00

więcej