Utworzono: 3 stycznia 2019
Utworzono: 3 stycznia 2019
Utworzono: 28 grudnia 2018

 

POIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR, w tym ewaluacja mid-term projektu inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów(2 części zamówienia), oznaczenie sprawy: p/149/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie  szkoleń e-learningowych”, oznaczenie sprawy: p/122/DWP/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 14 grudnia 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: "Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP” oznaczenie sprawy: p/319/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 02 stycznia 2019 r. o godz. 10:30

więcej