logo parpeen

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne, skład), dostarczenie pakietu fotografii z banku zdjęć, wykonanie korekty językowej, druk, konwersja oraz dystrybucja 8 numerów Biuletynu Euro Info w 2019 r. znak sprawy: p/9/DWP/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:30

więcej

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji informacyjnych i edukacyjnych wraz z ich opracowaniem” znak sprawy: (p/6/DKM/2019)

Termin składania ofert upływa w dniu 01 lutego 2019 r. o godz. 10:30

więcej

 

POIRplMPGUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Gamescom 2019 w Kolonii (Niemcy)”, oznaczenie sprawy: p/2/DWP/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 10:30

więcej

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Zapewnienie usług pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco oraz dostawa subskrypcji oprogramowania Cisco Prime Infrastructure”, oznaczenie sprawy: p/1/BI/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia  2019 r. o godz. 11:00

 

więcej