Utworzono: 20 marca 2019
Utworzono: 15 marca 2019

 POIRplPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących za II-IV kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. znak sprawy: p/165/DKW/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 11 marca 2019

POIRplPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce znak sprawy: p/228/DAS/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca  2019 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 5 marca 2019
Utworzono: 1 marca 2019