Utworzono: 13 lipca 2018

 

POIRplPARPefsi

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS", oznaczenie sprawy: p/152/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2018

POWERPARPplUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu „Rada Programowa ds. Kompetencji" oznaczenie sprawy: p/136/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 21 czerwca 2018

POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: p/13/DRK/2018

 

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2018

logotypypl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych" oznaczenie sprawy: p/98/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10:30

więcej