Utworzono: 29 grudnia 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Przeprowadzenie ewaluacji pn. Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS", oznaczenie sprawy: 14/BE (p/109/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 29 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i warsztatów w ramach projektów: Inno Lab i Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" oznaczenie sprawy: 77/PK (p/51/DKM/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

POIRPOPWPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Barometr Innowacyjności - realizacja w latach 2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia przedsiębiorstw PO IR i PO PW",
oznaczenie sprawy: 7/BE (p/111/112/DRP/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2018 r. o godzinie 11:00

 

więcej

Utworzono: 14 listopada 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Przeprowadzenie trzech edycji badania – Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw", oznaczenie sprawy: 22/BE (p/130/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 3 listopada 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: "Dostawa sprzętu komputerowego”, Znak sprawy: 34/I (p/150/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:30

więcej