W zakładce "ogłoszone" zamieszczone są zamówienia publiczne aktualnie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do których można składać oferty lub wnioski.

W zakładce "zakończone" znajdują się zamówienia publiczne do których nie można juz składać wniosków lub ofert.

W zakładce "informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty" znajdują się wyniki przeprowadzanych przetargów.

Podkategorie

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Od roku 2016 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty jest publikowana w zakładce Zamówienia publiczne ogłoszone.