Utworzono: 6 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na ”Zapewnienie usług pogwarancyjnego wsparcia technicznego dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury urządzeń sieciowych firmy Cisco”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 5 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację „Umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną dotyczącą realizacji czynności o charakterze helpdesku związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Informatyki”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Opracowanie i wdrożenie testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej

Utworzono: 17 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizacje zamówienia „Wykonanie prac analityczno - inwentaryzacyjnych na zbiorze instrumentów finansowych oraz przygotowanie nowego instrumentu wsparcia”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 10 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia „Usługi eksperckie związane z realizacją projektu ClusterFY: organizacja merytoryczno-techniczna spotkań”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w „Zaproszeniu do złożenia ofert” oraz w załącznikach.

więcej

Utworzono: 6 listopada 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Wykonanie prac o charakterze ekspercko-doradczym w ramach projektu „Monitoring KIS”.

więcej

Utworzono: 30 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę dotyczącą migracji, skonfigurowania i uruchomienia instancji CMS Joomla! w środowisku Zamawiającego na potrzeby realizacji Intranetu wraz z wdrożeniem nowej szaty graficznej.

więcej