Utworzono: 26 marca 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę rejestracji obrazu i dźwięku maksymalnie dla 891 spotkań odbywających się w ramach posiedzeń Paneli Ekspertów, zapewnienie nagłośnienia oraz dostarczanie materiałów z rejestracji,  w postaci właściwie opisanych nośników DVD, odtwarzanie fragmentów nagrań w trakcie Panelu Ekspertów.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie hasła promocyjnego, logotypu, linii kreacyjnej, projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz stworzenie i prowadzenie strony internetowej na potrzeby organizacji cyklu konferencji edukacyjnych na temat zmian dla rozwoju biznesu.

więcej

Utworzono: 20 marca 2018

Postępowanie zakończone.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usługi opracowania opisu uniwersalnych kompetencji  menadżerskich w ramach planowanego do uruchomienia projektu konkursowego Akademia Menadżera MŚP (Działanie 2.21 POWER).

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na świadczenie usług certyfikacyjnych w zakresie:

więcej

Utworzono: 28 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia ofert na realizację usług badawczo-rozwojowych służących realizacji badań ilościowych 2 sektorów/branż w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie obsługi graficznej”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty znajdują się w zaproszeniu i załącznikach.

więcej