Utworzono: 3 lipca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie” przygotowuje się do przekształcenia Internetowej Bazy Szkoleń (www.inwestycjawkadry.pl) w Rejestr Usług Rozwojowych tak aby m.in. możliwe było wyszukiwanie usług rozwojowych (np. szkoleń) przez przedsiębiorców i pracowników oraz ich ocena przez użytkowników. W związku z powyższym niezbędne jest przygotowanie założeń technicznych do budowy Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej