Utworzono: 28 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup sprzętu elektronicznego oraz licencji na oprogramowanie" zgodnie z załaczoną dokumentacją.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 3 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

więcej

Utworzono: 13 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu een.org.pl oraz uaktualnienie elementów wizualizacji graficznej portalu web.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

więcej

Utworzono: 13 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu pi.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 18 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

więcej

Utworzono: 12 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę wytycznych i minimalnych standardów w zakresie komunikacji internetowej, które stanowić będą element Strategii obecności PARP w Internecie. Opracowanie wytycznych odbędzie się na warsztatach z udziałem koordynatorów projektów systemowych, opiekunów i administratorów najważniejszych portali internetowych PARP oraz pracowników Sekcji Informacji Departamentu Komunikacji Zewnętrznej.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania ofert został przedłużony do poniedziałku 18 listopada 2013 r. do godz. 11:00.

Jednocześnie informujemy, że złożone do tej chwili oferty mogą być wycofane i złożone ponownie.

 

Utworzono: 7 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dodruku plansz wystawy pt.: „Przedsiębiorczość po Polsku”, oprawy i montażu plansz w siedzibie Agencji. Usługa będąca przedmiotem planowanego zamówienia obejmie dodruk 12 plansz, oprawę i montaż łącznie 24 plansz.

więcej

Utworzono: 7 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna IV edycji Konkursu Słowa dla Innowacji obejmująca: przygotowanie i dostarczenie cateringu do miejsca, w którym odbędzie się posiedzenie Kapituły Konkursu (siedziba Zamawiającego), zapewnienie obsługi kelnerskiej spotkania, zakontraktowanie członków Kapituły Konkursu (zawarcie umów i wypłata wynagrodzenia za ocenę wniosków konkursowych, obsługa formalno-prawna), zapewnienie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu, w tym rozliczenie podatkowe oraz przygotowanie dyplomów wraz z akcesoriami dla laureatów.

Utworzono: 5 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Materiały powstaną podczas konferencji „11th Best Practices in Science Based Incubation Conference” (Coimbra, Portugalia) - więcej informacji dot. konferencji można uzyskać na stronie: http://www.technopolicy.net/index.php/events/sbi-conference. Wśród przygotowanych materiałów Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować 2 reportaże oraz 4 wywiady ze wskazanymi osobami.

więcej