Utworzono: 13 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE oraz organizację uroczystej kolacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, obejmująca m.in.: obsługę techniczną spotkania Zarządu Stowarzyszenia TAFTIE, które jest zaplanowane 11 czerwca 2014 roku, zapewnienie cateringu oraz nagłośnienia, wynajem niezbędnej powierzchni na organizację uroczystej kolacji w Pałacu w Wilanowie, zapewnienie usługi restauracyjnej oraz transportu dla uczestników Kolacji (kolacja w dniu 10 czerwca 2014 r.).

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 16 maja 2014 r. do godziny 16:30

więcej

Utworzono: 8 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch sztuk statuetek i czterech sztuk etui na statuetki dla laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 21 maja 2014 r. do godziny 12.00

więcej

Utworzono: 30 kwietnia 2014

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna dorocznej konferencji TAFTIE „Growth financing - challenges in funding innovation for growth”, która ma odbyć się w dniu 10 czerwca 2014 r. w  Warszawie.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 6 maja 2014 r. do godziny 10.30

więcej

Utworzono: 8 kwietnia 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji „Interaktywna Mapa Usług dla Biznesu”.

Dostarczana aplikacja będzie wykorzystywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby portalu Enterprise Europe Network (www.een.org.pl).

więcej

Utworzono: 31 grudnia 2013

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna seminarium oraz spotkania grupy roboczej w dniach 4-5 marca 2014 roku, w Krakowie wraz z uroczystą kolacją w Kopalni Soli Wieliczka, obejmująca m.in.: wstępną rezerwację pokoi dla uczestników spotkania roboczego TAFTIE w wyznaczonym przez Zamawiającego hotelu, wynajem sal na seminarium oraz spotkanie robocze TAFTIE wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu, zapewnienie obsługi technicznej spotkań, zakontraktowanie prelegentów seminarium oraz organizacja kolacji wraz z trasportem.

Termin składania ofert mija 10 stycznia 2013 roku o godzinie 15.30.

więcej

Utworzono: 2 grudnia 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu pi.gov.pl zgodnie z wytycznymi ujętymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Kompleksowego Systemu Internetowego PARP.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 4 grudnia 2013 r. do godz. 15:30.

więcej

Utworzono: 29 listopada 2013

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest "Organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych z e-przedsiębiorcami, ekspertami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu w zakresie działań projektowych, w tym opiniujących produkty projektu.”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 10 grudnia 2013 r. do godz. 12:00.

więcej