Utworzono: 1 sierpnia 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu podręcznika dobrych praktyk w zakresie pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Podręcznik jest skierowany do przedsiębiorców, kadry zarządzającej firm, HRowców i księgowych, a jego celem jest przedstawienie w ciekawej i przystępnej formie przykładów narzędzi i metod pomiaru wartości kapitału ludzkiego, oraz korzyści z prowadzenia takiego pomiaru na przykładach firm polskich i europejskich. Celem podręcznika jest także upowszechnienie pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach jako sposobu na bardziej świadome zarządzanie, a także podniesienie świadomości kadry zarządzającej firm, księgowych, pracowników HR, w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia pomiaru wartości kapitału ludzkiego w firmie

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 września 2014 r. do godz. 10:30

Utworzono: 30 lipca 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na aktualizacji i opracowaniu czwartego wydania e-booka pn.  „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. Poradnik jest skierowany do przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub są na początkowym jej etapie. Jego celem jest przekazanie przedsiębiorcom w przyjaznej i przystępnej formie niezbędnych informacji oraz pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 6 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00.

więcej

Utworzono: 15 lipca 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia V edycji Konkursu Słowa dla Innowacji oraz IV edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Termin składania ofert - 24 lipca 2014 r. o godz. 12.00.

więcej

Utworzono: 23 czerwca 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy projektu informatycznego zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 1 lipca 2014 r. do godz. 14:00.

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania ofert: 17 czerwca 2014 r. do godziny 11:00

więcej

Utworzono: 6 czerwca 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro  (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Termin nadesłania oferty: 13 czerwca 2014 r. do godziny 12.00

więcej

Utworzono: 23 maja 2014

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny zasadniczej projektów zgłoszonych do XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

więcej