Utworzono: 30 grudnia 2014

logotypy

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest rozbudowa istniejącego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) portalu www.expo.gov.pl, wraz z wdrożeniem nowej szaty wizualnej.

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. przygotowanie projektu definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności oraz udział w spotkaniu, na którym dyskutowany będzie ostateczny kształt definicji certyfikatu/akredytacji/standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych wraz z kryteriami oceny zgodności.
  2. przygotowanie opinii eksperckich na temat istniejących już na rynku certyfikatów/akredytacji/standardów dotyczących wiarygodności świadczenia usług rozwojowych .

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 8 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.

więcej

Utworzono: 21 listopada 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie materiałów prasowych. Opracowane materiały prasowe posłużą do upowszechniania: idei i rezultatów projektu Instrument Szybkiego Reagowania, wyników badań prowadzonych w ramach projektu ISR, idei przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, rezultatów usługi szkoleniowo – doradczej w ramach projektu „ISR”.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 28 listopada 2014 r. o godz. 15.00.

więcej

Utworzono: 13 listopada 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie propozycji standardów zarządzania IOB w Polsce. Celem niniejszego zamówienia jest wzmocnienie IOB działających w Polsce poprzez opracowanie propozycji standardów dobrego zarządzania dla grupy ośrodków innowacji.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 20 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

więcej

Utworzono: 5 listopada 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji panelu edukacyjnego nt. światowych rozwiązań na rzecz wsparcia  miejskich i regionalnych ekosystemów startupowych wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych.

Termin składania ofert - 14 listopada 2014 r. o godz. 12.00.

więcej

Utworzono: 31 października 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do realizacji zamówienia związanego z przygotowaniem autorskich omówień publikacji z obszaru innowacyjności i przedsiębiorczości wydanych w j. angielskim.

Termin składania ofert upływa 7 listopada 2014 r. o godz. 9:30.

więcej

Utworzono: 30 października 2014

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie minimum 10 artykułów tematycznych, dotyczących zagadnień z obszaru innowacji oraz działań proinnowacyjnych podejmowanych w Polsce i na świecie. Opracowane materiały zostaną udostępnione na stronach internetowych Zamawiającego.

Termin składania ofert - 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00.

więcej