Utworzono: 24 lutego 2015

logoexpo

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całkowitej organizacji i prowadzenie sklepu z produktami polskimi w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 r. w Republice Włoskiej w Mediolanie od dnia 1 maja do dnia 31 października 2015 r. oraz sklepu internetowego poprzez dedykowaną stronę internetową , jak również realizacja niektórych elementów promocji Polski na Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie zgodnie z poniższym zakresem.

więcej

Utworzono: 6 lutego 2015

logoexpo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza projektantów mody do udziałów w Konkursie na: „Opracowanie koncepcji strojów dla pracowników Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie”.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników konkursu autora najlepszej koncepcji strojów dla pracowników Pawilonu Polskiego. Autor ma za zadanie wykonać projekty odzieżowe ośmiu wariantów strojów (cztery warianty strojów odzieżowych, w dwóch wersjach: damskiej i męskiej) oraz zaproponuje dodatki do stroju w każdym z wariantów (np. obuwie, nakrycia głowy, etc.) dla pracowników Pawilonu, tj.:

więcej

Utworzono: 28 stycznia 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch katalogów z profilami polskich firm i instytucji z branży rolno-spożywczej do wykorzystania podczas Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 4 lutego 2015 r. o godz. 10.00

więcej

Utworzono: 14 stycznia 2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)     merytorycznym i graficznym opracowaniu podręcznika dobrych praktyk;

2)     opracowaniu filmów przedstawiających dobre praktyki;

3)     merytorycznym i graficznym opracowaniu broszury stanowiącej skróconą wersję podręcznika;

4)     merytorycznym i graficznym przygotowaniu instrukcji dla doradców oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców opisującej „Model diagnozy i wdrażania CSR w MMŚP” przygotowany w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór Umowy wraz z Zakresem Zadań Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

Termin złożenia oferty - 30 stycznia 2015 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 13 stycznia 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pięciu spotkań dla przedstawicieli potencjalnych animatorów platform startowych (parków i  inkubatorów technologicznych), a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni. Wszystkie warsztaty odbędą się w I kwartale 2015 roku w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok,  Olsztyn, Kielce, Lublin, Rzeszów - po 1 spotkaniu w każdym mieście).

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 19 stycznia 2015 r. o godz. 12.00

więcej

Utworzono: 2 stycznia 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym w zakresie używanych materiałów przy budowie Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00

Utworzono: 2 stycznia 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji PCSE (z włoskiego: THE PARTICIPANT “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”) – specjalisty odpowiedzialnego za stosowanie i monitorowanie postanowień planu bezpieczeństwa (“Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PPSC) opracowanego przez Wykonawcę Generalnego Pawilonu Polski.  PCSE ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie, jak również będzie ściśle współpracował z ECSE (inspektorem ds. bezpieczeństwa pracy Organizatora Wystawy), w celu wspierania i wdrażania wszystkich niezbędnych działań koordynacyjnych (w tym będzie aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach, spotkaniach itp. inicjowanych przez Organizatora Wystawy, związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy).

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00.